קיבוץ מעלה החמישה, מיקוד 90835 טלפון: 0527771786 פקס: 03-6951464 אי-מייל:  Horim.angelman@gmail.com 
קידום המחקר

כיום ישנן פעילויות מחקר רבות ברחבי העולם. המחקרים המתקדמים ביותר מבוססים בארה"ב ובאירופה.

העמותה פועלת בשיתוף מלא עם גופי המחקר ועם העמותות ברחבי העולם.